zde se nacházíte:
Úvod > Užitečné tipy > Evropské formuláře

Evropské formuláře

Mezi důležité doklady spojené s pohybem pracovníků v rámci EU/EHP a Švýcarska patří takzv. evropské formuláře. Jejich prostřednictvím vzájemně komunikují instituce v jednotlivých zemích. Formuláře se nevystavují automaticky. Podle situace, státu a typu formuláře žádá o jeho vystavení buď pracovník anebo odpovědná instituce.

 

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1.

Evropské formuláře mají jednotný formát, jsou k dispozici ve všech jazycích EU a jsou vytvořeny tak, aby v kterékoli členské zemi pracovníci příslušné instituce získali potřebné informace i přesto, že je formulář vystaven v cizím jazyce. Občané, kteří cestují z různých důvodů do jiného členského státu (pracovat,studovat a pod.) by se měli před odjezdem informovat o tom, zda a jaké formuláře s sebou potřebují. Evropské formuláře vydávají kompetentní instituce a to většinou úřady práce nebo zdravotní pojištovny.

Přehled jednotlivých řad evropských formulářů

Formuláře řady E100 - příslušnost k právním předpisům a zdravotní pojištění

Formuláře řady E200 - sociální a důchodové pojištění

Formuláře řady E300 - pro účely zaměstnanosti a nezaměstnanosti

Formuláře řady E400 - rodinné dávky

Formulář E106

Formulář E106 slouží pro zajištění nároku na plnou zdravotní péči v ČR pro osoby, které pracují v jiném členském státě EU, ale přitom nadále bydlí v České republice. Pracovník o něj žádá zahraniční instituci, u níž  je pojištěn. Vystavený formulář E106 pak předává české zdravotní pojišťovně, u které byl naposledy pojištěn. Na základě formuláře E106 má nárok na plnou lékařskou péči v obou zemích.