zde se nacházíte:
Úvod > Užitečné tipy > Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky

Užitečné tipy

Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky

Podle zákona je standardní pracovní doba 8 hodin denně  nebo-li 40 hodin týdně. Zaměstnanec má nárok na přestávku po šesti odpracovaných hodinách, tato přestávka však není proplacena.

Zaměstnanci mají nárok na dovolenou na zotavenou v rozsahu 25 - 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Po 25ti odpracovaných letech se zvyšuje rozsah dovolené na 36 pracovních dnů.

Nový rok

1.1.

Svatých Tří králů

6.1.

Velikonoční neděle

27.3. (pohyblivý svátek)

Velikonoční pondělí

28.3. (pohyblivý svátek)

Den práce

1.5.

Nanebevstoupení Páně

5.5. (pohyblivý svátek)

Svatodušní neděle

15.5. (pohyblivý svátek)

Svatodušní pondělí

16.5. (pohyblivý svátek)

Boží tělo

26.5. (pohyblivý svátek)

Nanebevzetí P. Marie

15.8.

Státní svátek

26.10.

Všech svatých

1.11.

Nep. početí P. Marie

8.12.

1. vánoční svátek

25.12.

2. vánoční svátek

26.12.