zde se nacházíte:
Úvod > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Potvrzuji, že údaje, které jsem uvedl(a) do registračního formuláře, jsou pravdivé.

Jsem si vědom, že uložením (stisknutím tlačítka "Odeslat") této registrace dávám souhlas se zpracováním osobních údajů.

Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které jsem předal společnosti Job Austria. (dále jen společnost), byly použity pro vyhledání vhodného pracovního uplatnění a byly uloženy u této společnosti po dobu 5 ti let za účelem vyhledání a zprostředkování vhodného zaměstnání.

Souhlasím s tím, že za stejným účelem mohou být moje osobní údaje předány případnému zaměstnavateli, aby mne mohl tento kontaktovat přímo nebo prostřednictvím společnosti.

Jsme si vědom(a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který bude proveden písemně, a že v tom případě mi společnost zašle mnou poskytnuté materiály zpět a veškeré další materiály týkající se mé osoby zlikviduje.

Beru na vědomí, že společnost zajišťuje základní bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným nakládáním a zpracování, jakož i k jinému zneužití dat.

Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.